Mika Maliranta
PublicationsSee also list of works

Recent peer-reviewed scientific articles


Ilmakunnas, P., & Maliranta, M. (2016). How does the age structure of worker flows affect firm performance? Journal of Productivity Analysis, 46(1), 43-62. doi: 10.1007/s11123-016-0471-5 (see summary)

Hyytinen, A., Ilmakunnas, P., & Maliranta, M. (2016). Olley–Pakes productivity decomposition: computation and inference. Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society), 179(3), 749-761. doi: 10.1111/rssa.12135  (see summary)

Maliranta, M. ja Määttänen, N. (2015). An augmented static Olley–Pakes productivity decomposition with entry and exit: Measurement and interpretation. Economica, 82, 1372-1416.10.1111/ecca.12159 (see abstract)

Haller, S. A., Damijan, J., Kaitila, V., Kostevc, Č., Maliranta, M., Milet, E., et al. (2014). Trading firms in the services sectors: Comparable evidence from four eu countries. Review of World Economics, 150(3), 471-505. (see abstract)

Damijan, J., Haller, S. A., Kaitila, V., Kostevc, Č., Maliranta, M., Milet, E., et al. (2015). The performance of trading firms in the services sectors–comparable evidence from four eu countries. The World Economy, 38(12), 1809-1849. (see abstract)

Anyadike-Danes, M., Bjuggren, C.-M., Gottschalk, S., Hölzl, W., Johansson, D., Maliranta, M., et al. (2014). An international cohort comparison of size effects on job growth. Small Business Economics, 1-24. (see abstract)

Böckerman, P. ja Maliranta, M. (2013). Outsourcing, Occupational Restructuring, and Employee Well-Being: Is There a Silver Lining? Industrial Relations: A Journal of Economy and Society, 52(4), 878-914.10.1111/irel.12039 (see abstract)

Hyytinen, A. - Maliranta, M. (2013). Firm Lifecycles and Evolution of Industry Productivity. Research Policy, 42(5), 1080-1098. http://dx.doi.org/10.1016/j.respol.2013.01.008 (see abstract)

Böckerman, P. - Maliranta, M. (2012). Globalization, creative destruction, and labour share change: evidence on the determinants and mechanisms from longitudinal plant-level data. Oxford Economic Papers, 64(2), 259-280. (download the paper)

Selected recent Publications in Finnish / joitakin viimeaikaisia suomenkielisiä julkaisuja

Text book/oppikirja

Hyytinen, A. ja Maliranta, M. (2015). Yritysjohdon taloustiede: Yritykset taloudessa ja taloustieteessä. Helsinki: Spillover Economics Oy. (ks. lisätietoja oppikirjasta)

Books/kirjat

Kauhanen, A., Maliranta, M., Rouvinen, P. ja Vihriälä, V. (2015). Työn murros – riittääkö dynamiikka? Etla b 269. Helsinki: Taloustieto Oy. (lataa pdf)

Maliranta, M. (2014). Luovan tuhon tie kilpailukykyyn: Miten innovointi vaikuttaa yrityksiin, kansantalouteen ja kansalaisiin. Julkaisusarja 4: Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö. (lataa pdf)

Maliranta, M. (2014). Kustannuskilpailukyky kasvumenestyksen ehtona. Helsinki: Taloustieto (ETLA B264). (lataa pdf)


Articles in Finnish journals/artikkelit aikakauskirjoissa

Maliranta, M. (2016). Reaalisten yksikkötyökustannusten kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät Suomessa ja Ruotsissa. Kansantaloudellinen aikakausikirja, 112(1), 22-46. (lataa pdf)

Maliranta, M. (2014). Innovointi ja ”luova tuho” - erot maiden, toimialojen ja yritysryhmien välillä. Kansantaloudellinen aikakausikirja, 110(1), 20-41. (lataa pdf)

Tåg, S., Pehkonen, J., & Maliranta, M. (2013). Nuorten innovatiivisten yritysten innovointikyky ja tuottavuus. Kansantaloudellinen aikakausikirja, 109(4), 443-462. (lataa pdf)

Kauhanen, A., & Maliranta, M. (2013). Rakennemuutosten merkitys palkkakehitykselle ja niiden mittaus. Työpoliittinen Aikakauskirja, 56(2), 32-43. (lataa pdf)


Otther writings/muita kirjoituksia


Maliranta, M. (2015). Luovan tuhon tie ulos talouskriisistä. Tieto & trendit, 16-20. (lue kirjoitus)

Maliranta, M., & Vihriälä, V. (2014). Suuren kuopan pohja vajoaa – tarvitaan uusi tuottavuusloikka ETLA muistiot: Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA. (lataa pdf)

Maliranta, M., & Määttänen, N. (2014). Innovointi, luova tuho ja tuottavuus Muistio: Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA. (lataa pdf)

Maliranta, M. (2013). Kasvu ja tuottavuus. Teoksessa J. Saari (toim.), Suomen sillat tulevaisuuteen (Vol. 104-129). Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus.

Maliranta, M. (2013). Nimelliset ja reaaliset yksikkö(työ)kustannukset ja niiden osatekijät. Suhdanne, 2013, 86-95.

Maliranta, M., & Rouvinen, P. (2013). Huoli kilpailukyvystä on aiheellinen. In ETLA (Ed.), Muistioita hallitukselle. Talouspolitiikan linjaus keväällä 2013 (pp. 16-25).

Maliranta, M. (2010). Tuottavuustrendi kriisin jälkeen - Mihin mikrojäljet osoittavat? Teoksessa P. Rouvinen & P. Ylä-Anttila (Eds.), Kriisin jälkeen (pp. 245-263). Helsinki: Taloustieto Oy.

Maliranta, M. (2010). Tehtävärakenteiden muutos palkkojen ja tuottavuuden kasvun lähteenä. Teoksessa R. Asplund & M. Kauhanen (Eds.), Suomalainen palkkarakenne: muutokset - syyt - seuraukset (pp. 63-82). Helsinki: Taloustieto Oy.

Böckerman, P.-Maliranta, M. (2010). Palkkojen muutos, työn tulo-osuus ja globalisaatio. Teoksessa R. Asplund & M. Kauhanen (Eds.), Suomalainen palkkarakenne: muutokset - syyt - seuraukset (pp. 51-61). Helsinki: Taloustieto Oy.

Older peer-reviewed scientific articles (2011 backwards)

Sauramo, P. - Maliranta, M. (2011). Structural change in  Finnish manufacturing:  The theory of the
aggregation of production functions and an empirical analysis with a plant-level panel. Structural Change and Economic Dynamics, 22(2), 116-134.

Maliranta, M.-Rouvinen, P.-Ylä-Anttila, P. (2010). Finland's path to global productivity frontiers through creative destruction.  International Productivity Monitor, 20(10), 68-84.  http://www.csls.ca/ipm/20/IPM-20-Maliranta-Rouvinen-Yla-Anttila.pdf

Maliranta, M., Nurmi, S. and Virtanen, H. (2010). Resources in Vocational Education and Post-Schooling Outcomes. International Journal of Manpower, 31(5), 520-544.

Maliranta, M., Mohnen, P. and Rouvinen, P. (2009). Is Inter-Firm Labor Mobility a Channel of Knowledge Spillovers? Evidence Form a Linked Employer-Employee Panel. Industrial and Corporate Change, 18(6), 1161-1191. 

Kyyrä, T. and Maliranta, M. (2008). The Micro-Level Dynamics of Declining Labour Share: Lessons from the Finnish Great Leap. Industrial and Corporate Change, 17(6), 1147-1172. (abstract available at http://icc.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/dtn006v1)

Hyytinen, A. and Maliranta, M. (2008). When Do Employees Leave Their Job for Entrepreneurship? Scandinavian Journal of Economics, 110, 1-21.  (abstract available athttp://www3.interscience.wiley.com/journal/119404118/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0)

Daveri, F. and Maliranta, M. (2007). Age, Seniority and Labour Costs:Lessons from Finnish It Revolution. Economic Policy, 22(49), 117–175.  (abstract available at http://www3.interscience.wiley.com/journal/118520553/abstract)

Böckerman, P. and Maliranta, M. (2007). The Micro-Level Dynamics of Regional Productivity Growth: The Source of Divergence in Finland. Regional Science and Urban Economics, 37(2), 165-182.

Maliranta, M. and Rouvinen, P. (2006). Informational Mobility and Productivity – Finnish Evidence. Economics of Innovation and New Technology, 15(6), 605-616.

Maliranta, M. (2005). R&D, International Trade and Creative Destruction - Empirical Findings from Finnish Manufacturing Industries. Journal of Industry, Competition and Trade, 5(1), 27-58.

Ilmakunnas, P., Maliranta, M. and Vainiomäki, J. (2005). Worker Turnover and Productivity Growth. Applied Economics Letters, 12(7), 395-398.

Ilmakunnas, P. and Maliranta, M. (2005). Technology, Labour Characteristics and Wage-Productivity Gaps. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 67(5), 623-644.

Ilmakunnas, P. and Maliranta, M. (2005). Worker Inflow, Outflow, and Churning. Applied Economics, 37, 1115-1133.

Ilmakunnas, P., Maliranta, M. and Vainiomäki, J. (2004). The Roles of Employer and Employee Characteristics for Plant Productivity. Journal of Productivity Analysis, 21, 249-276.

Ilmakunnas, P. and Maliranta, M. (2004). Foreign Medicine: A Treatment Effect Analysis of the Productivity Effects of Foreign Ownership. Applied Economics Quarterly, 50(1), 41-59.

Ilmakunnas, P. and Maliranta, M. (2004). Hiring from Unemployment and Separation to Unemployment. Applied Economics Letters, 11(2), 91-95.

Böckerman, P., Hämäläinen, K. and Maliranta, M. (2004). Sources of Job and Worker Flows: Evidence from a Panel of Regions. LABOUR: Review of Labour Economics & Industrial Relations, 18(1), 105-129.

Ilmakunnas, P. and Maliranta, M. (2003). The Turnover of Jobs and Workers in a Deep Recession: Evidence from the Finnish Business Sector. International Journal of Manpower, 24(3), 216-246.

Ilmakunnas, P. and Maliranta, M. (2002). Labour Characteristics and Wage-Productivity Gaps. New Zealand Economic Papers, 36(1), 73-74.

Böckerman, P. and Maliranta, M. (2001). Regional Disparities in Gross Job and Worker Flows in Finland. Finnish Economic Papers, 14(2), 84-103.
IndexHOMEBIO/CVPUBLICATIONSRESEARCHTEACHINGEXTERNAL LINKSSUOMEKSI