Antti Kauhanen
PublicationsResearch articles

(with Mika Maliranta) “The roles of job and worker restructuring in aggregate wage growth dynamics”, Review of Income and Wealth, forthcoming.

“Gender Differences in Hierarchies”, IZA World of Labor, 2017.

(with Jed DeVaro) An "Opposing Responses" Test of Classic Versus Market-Based Promotion Tournaments, Journal of Labor Economics, 2016, 34(3):747-779.

(with Hugh Cassidy & Jed DeVaro) “Promotion Signaling, Gender, and Turnover: New Theory and Evidence”, Journal of Economic Behavior & Organization, 2016, 216 (Part A): 140-166. 

(with Mari Kangasniemi)  Performance-related Pay and Gender Wage Differences, Applied Economics, 2013, 45(36): 5131-5143.

(with Sami Napari) Careers and Wage Dynamics: Evidence from Linked-Employer Employee Data, Research in Labor Economics, 2012, 36: 35-76.

(with Sami Napari) Performance Measurement and Incentive Plans, Industrial Relations, 2012, 51(3): 645-669.

(with Petri Böckerman, Edvard Johansson) Innovative Work Practices and Sickness Absence: What Does a Nationally Representative Employee Survey Tell?,  Industrial and Corporate Change, 2012, 21(3): 587-613.

(with Derek C. Jones, Panu Kalmi) The Effects of General and Firm-Specific Training on Wages and Performance: Evidence from Banking, Oxford Economic Papers, 2012, 64(1): 151-175.

The Perils on Altering Incentive Plans: A Case Study, Managerial and Decision Economics, 2011, 32(6): 371-384.

(with Derek C. Jones, Panu Kalmi) Firm and Employee Effects of an Enterprise Information System: Micro-econometric Evidence, International Journal of Production Economics, 2011, 130(2): 159-168.

(with Derek C. Jones, Panu Kalmi) Teams, Performance-Related Pay and Productive Efficiency: Evidence from a Food-Processing Plant, Industrial and Labor Relations Review, 2010, 63(4): 606-626.

(with Satu Roponen) Productivity Dispersion – A Case Study, Research in Economics, 2010, 64(2): 97-100.

(with Derek C. Jones, Panu Kalmi) How does Employee Involvement Stack Up? The Effects of Human Resource Management Policies on Performance in a Retail Firm, Industrial Relations, 2010, 49(1): 1-21.

The Incidence of High-Performance Work Systems: Evidence from a Nationally Representative Survey,  Economic and Industrial Democracy, 2009, 30 (3): 454-480.

(with Panu Kalmi) Workplace Innovations and Employee Outcomes: Evidence from Finland, Industrial Relations, 2008, 47 (3): 430-459.

(with Hannu Piekkola) What Makes Performance-related Pay Schemes Work? Finnish Evidence, Journal of Management & Governance, 2006, 10 (2): 149-177.

(with Derek C. Jones, Panu Kalmi) Human Resource Management Policies and Productivity: New Evidence from An Econometric Case Study, Oxford Review of Economic Policy, 2006, 22 (4): 526-538.

Recent Publications in Finnish / Suomenkielisiä julkaisuja (2013-)

Antti Kauhanen ja Vesa Vihriälä (2016). Työn määrä: Miksi suomessa pitäisi tehdä enemmän työtä? ETLA Raportit – Reports 50. Helsinki.

Antti Kauhanen (2015). "EUROOPAN LYHYIN VIIKKO– Neljä havaintoa suomalaisten työajoista" EVA Analyysi  48.

Antti Kauhanen (2015). "Mitä paikallinen sopiminen muuttaa?" ETLA Muistio 39

Antti Kauhanen, Mika Maliranta, Petri Rouvinen & Vesa Vihriälä (2015). "Työn murros: Riittääkö dynamiikka", Helsinki: Taloustieto (ETLA B 269.)

Rita Asplund, Antti Kauhanen & Pekka Vanhala (2015), ” Ammattirakenteet murtuvat – Mihin työntekijät päätyvät ja miksi?”, Helsinki: Taloustieto (ETLA B 268.)

Antti Kauhanen. ja Mika Maliranta (2015). Rakennemuutosten vaikutus miesten ja naisten palkkaeroon. Teoksessa Työelämän muutosten vaikutukset naisten ja miesten työmarkkina-asemaan ja samapalkkaisuuteen. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:10.

Antti Kauhanen  &  Reija Lilja (2014). Naisten ja miesten muuttuva asema työmarkkinoilla. In L. Pentikäinen (Ed.), Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö.

Antti Kauhanen (2014) "Tulevaisuuden työmarkkinat", ETLA Raportit – Reports 30

Antti Kauhanen (28.11.2013). ”Saksan minimipalkka olisi huonoa politiikkaa”. ETLA Muistio No 18.  

Antti Kauhanen & Julia Salmi (4.10.2013). ”Tulospalkkaus muutoksessa?”. ETLA Muistio No 17.  

Antti Kauhanen & Mika Maliranta (2013): “Rakennemuutosten vaikutus palkkakehitykseen ja niiden mittaus”, Työpoliittinen Aikakauskirja 56 (2): 32–43.


IndexHOMEBIO/CVPUBLICATIONSRESEARCHTEACHINGSUOMEKSI